FBTO scoort met aan-uitknop bij zorgverzekering

FBTO zorgverzekeringBij steeds meer zorgverzekeringen kun je de aanvullende verzekering zelf vormgeven door te kiezen voor specifieke dekkingen. Tegenwoordig is dit ook per maand mogelijk. In de reclame campagnes die nu lopen leggen een paar zorgverzekeraars hier ook de nadruk op. Bij de zorgverzekering van FBTO kunnen de verzekerden ook de aanvullende dekking maandelijks aanzetten en/of uitzetten. Volgens de verzekeraar maken steeds meer verzekerden hiervan gebruik. De laatste drie jaar is dit aantal verdubbeld. Op basis van deze groei kopt het Assurantie Magazine dat de Aan-uitknop aanslaat. Uit de informatie van FBTO blijkt dat mannen vooral kiezen voor het uitzetten van de dekking voor gezinsplanning. Vrouwen kiezen juist voor het aanzetten van modules voor een dekking van sportmedisch advies en sportmassage. Bij de dekking voor de buitenland module ziet de verzekeraar dat deze door het hele jaar heen door verzekerden wordt geactiveerd en weer wordt stopgezet. In totaal kunnen de verzekerden bij FBTO kiezen uit een achttal aanvullende verzekering. In de huidige reclame wordt hierop ook de nadruk gelegd. Zie hiervoor ook de eerdere berichtgeving. Deze campagnes zijn pas sinds kort van start gegaan. Daarmee speelt FBTO zorgverzekering in op de ervaringen opgedaan in vorige jaren. Toen zag de zorgverzekeraar een groot aantal verzekerden de laatste week een zorgverzekering sluiten.