Extra zorgdekking bij Vrouw Plus van Agis Zorgverzekering

Agis ZorgverzekeringAgis zorgverzekeringen heeft besloten om het pakket aan te passen voor specifieke vrouwen zaken. Voor een extra bedrag per maand aan premie kan de vrouw vanaf 18 jaar zich bijverzekeren. Dit pakket heeft de naam Vrouw plus meegekregen, zeer toepasselijk voor de vrouwspecifieke zorg. Volgens het bericht op haar site is Agis Zorgverzekering de eerste zorgverzekeraar die naast de basisverzekering en aanvullende verzekeringen ook een extra verzekering heeft speciaal voor vrouwen. Deze extra dekking is tot stand gekomen door te luisteren naar de klanten en het verrichten van onderzoek naar de specifieke zorg behoefte van vrouwen. Voor deze Vrouw Plus dekking wordt 2,95 euro per maand gevraagd. Deze dekking kan nu al worden gesloten maar gaat pas in op 1 januari 2012. Vanuit de Vrouw Plus worden vergoedingen gegeven voor onder andere consulten bij hormonale klachten als PMS, een cursus mentale gezondheid en kinderopvang bij ziekenhuisopname. Via de site is de lijst met vergoedingen te raadplegen. In deze lijst staat bijvoorbeeld aangegeven dat (Anti)conceptie op een natuurlijke wijze wordt vergoed tot maximaal 350 euro per verzekerde voor de duur van de verzekering. De vergoeding voor Kinderopvang en/of huishoudelijke hulp tijdens ziekenhuisopname is maximaal 15 euro per uur en voor maximaal 20 uur per kalenderjaar. De MRI scan voor borstonderzoek wordt volledig vergoed. Zie voor meer details ten aanzien van de vergoedingen de site van Agis Zorgverzekeringen.