Einde van de vrije artsenkeuze in zicht?

Volkskrant Vrije ArtsenkeuzeVandaag komt de Volkskrant met het bericht dat de Raad van State (RvS) een positief advies heeft gegeven over het inperken van de vrije artsenkeuze bij de zorgverzekering. Dit nadat de Eerste Kamer de RvS had gevraagd om het voorstel van de minister van Volksgezondheid te bestuderen. Minister Edith Schipper van de VVD had aangegeven de vrije artsenkeuze af te schaffen.

Afschaffen Vrije artsenkeuze in strijd met recht?

Met alle aanpassingen die bij de zorgverzekering worden voorgesteld wordt dus ook mogelijk de vrije artsenkeuze aangepakt. Maar voordat deze aanpassing kan worden doorgevoerd moest duidelijk worden of deze inperking van de keuze niet strijdig is met het Europese vrije verkeer van patiënten. Na het bestuderen van deze aanpassing in vrije keuze komt de RvS tot de conclusie dat de verzekerden nog genoeg keuze heeft voor een zorgverzekering. Door deze keuze aan verschillende zorgverzekeringen kan de verzekerde ook kiezen voor een verzekeraar de wel volledig vrije keuze geeft. Je bent dus niet verplicht om te kiezen voor een zorgverzekering waarbij zorg alleen bij een beperkt aantal artsen wordt vergoed.

In het bericht wordt niet alleen op de vrije keuze van de patiënt gewezen. Het zou met het beperken van de vrije artsenkeuze ook de concurrentie van nieuwe artsen beïnvloeden. Nieuwe artsen kunnen zo moeilijker de concurrentie aan gaan met de gevestigde artsen. Dit kan mogelijk in strijd zijn met de Europese mededingingsregels.