Einde Consumentenbond actie premiejagen zorgverzekering

Consumentenbond PremiejagenEerder gaven we al aan dat de Consumentenbond van mening is dat de premies van de zorgverzekering kunnen dalen. De bond geeft aan dat de grote zorgverzekeraars veel reserves hebben opgebouwd die groter zijn dan strikt noodzakelijk. De oproep is om deze reserves te gebruiken om de consumenten een lagere premie te vragen voor een nieuwe zorgverzekering.

Consumentenbond roept op tot premiejagen

In haar nieuwsbrief van begin oktober riep de Consumentenbond op om tot premiejagen over te gaan op de winsten van de zorgverzekeraars. Met deze actie wil de bond bij de verzekeraars eisen dat ze de reserves moeten inzetten voor premieverlaging bij de zorgverzekering. Iedereen die de nieuwsbrief ontvangt wordt gevraagd om een e-card te sturen naar de zorgverzekeraar.

In een video op de website geeft de Consumentenbond uitleg hoe het heeft uitgerekend hoeveel winst er is gemaakt en hoeveel premie er terug zou kunnen naar de consument. De Nederlandse zorgverzekeraars boekten bijvoorbeeld in 2013 1,5 miljard winst. Een groei van 17% ten opzichte van het jaar daarvoor. De grote vier zorgverzekeraars waarbij 90% van de consumenten is verzekerd, neemt 1,4 miljard voor hun rekening. Het gaat hier om de verzekeraars Achmea, CZ, Menzis en VGZ. Ieder natuurlijk met de verschillende labels waaronder de zorgverzekeringen worden aangeboden. Gezamenlijk hebben deze vier zorgverzekeraars een reserve van 9,7 miljard. Veel hoger dan de 3,9 dat wettelijk verplicht is.

Actie Premiejagen is voorbij

De actie van de Consumentenbond voor premiejagen is voorbij (23 oktober afgelopen). De bond laat op haar site weten dat 47.265 verzekerden de oproep van de bond hebben gesteund en een e-card hebben gestuurd naar hun zorgverzekeraar. Achmea heeft de meeste e-cards ontvangen gevolgd door VGZ. Op de site van de Consumentenbond kun je een e-mail achterlaten voor een maandelijkse update van deze speciale actie.