Eigen Risico verhogen minder populair

Geld.nl Eigen RisicoGeld.nl komt vandaag met een persbericht over het verhogen van het eigen risico. Voor het eerst sinds jaren is het minder populair om het eigen risico op de zorgverzekering te verhogen. Dit is de conclusie van Geld.nl op basis van hun eigen onderzoek.

Van de consumenten die via hun site van zorgverzekering zijn overgestapt, koos maar 20% voor een hoger eigen risico. Vorig jaar lag dat percentage op 27% en dus ruim hoger. De afgelopen jaren was het aantal mensen dat vrijwillige voor een extra eigen risico koos juist toegenomen.

Wanneer de mensen voor een hoger eigen risico gaan, kiezen ze meestal voor het maximale eigen risico, dat is voor de zorgverzekering 2015 875 euro. 16% van de overstappers bij Geld.nl heeft voor dit maximale bedrag gekozen. Vorig jaar lag het percentage nog op 23 procent. Geld.nl ziet wel een stijging bij het aantal mensen dat voor een extra vrijwillig eigen risico van 100 euro kiest.

Eigen Risico te hoog?

Volgens Sieto de Vries van Geld.nl duidt dit erop dat het risico te groot is geworden om voor een hoger eigen risico te gaan. Het bedrag van 875 euro wordt nu als een te hoog bedrag ervaren. Daarom de keuze voor een lager bedrag of om helemaal niet te kiezen voor een vrijwillig deel.

Volgens het persbericht vinden de grote zorgverzekeraars zoals Achmea, Menzis en CZ het nog te vroeg om cijfers over het afsluiten van de nieuwe zorgverzekering te geven. Het is daar nog te vroeg voor. Een woordvoerder van Achmea geeft wel aan dat het vorig jaar al zichtbaar was dat minder mensen gingen voor het maximale bedrag aan eigen risico. Dit zijn vaak mensen die het jaar daarvoor ook een hoog vrijwillig eigen risico hadden en toch zorg nodig bleken te hebben. Dan kan de financiële tegenslag groot zijn.

Financieel risico valt mee

Geld.nl geeft in het persbericht aan dat het financiële risico van een hoog eigen risico wel mee valt. “Kies je voor een maximaal eigen risico, dan krijg je gemiddeld 236 euro korting op je premie per jaar. Als je dit verrekent met de 500 euro extra risico die je loopt, is het financiële risico dus eigenlijk maar 264 euro. Een bedrag dat voor veel mensen wel is te overzien.”

Geld.nl geeft wel aan dat je alleen voor het hoge eigen risico moet gaan als he het geld ook kan betalen. Om een eventuele tegenvaller op te vangen kun je ook een bedrag per maan dop een spaarrekening zetten. Heb je dan toch zorg nodig, kun je een deel van de extra kosten betalen met het gespaarde geld/

Lees meer over het wel of niet verhogen van het eigen risico op de site van Geld.nl