Eigen Risico 2015 – wat moet je weten ?

Eigen Risico 2015Bij het sluiten van een nieuwe zorgverzekering krijgen we allemaal te maken met het begrip eigen risico. Hierbij hebben we een wettelijk verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico 2015 is vastgesteld op € 375. Deze is met € 15,- verhoogd ten opzichte van het jaar ervoor. Je betaald natuurlijk alleen dat deel van het eigen risico waarvoor je ook gebruik maakt. Verzekerden onder de 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering en hebben geen eigen risico.

Wat valt onder eigen risico 2015

Het eigen risico 2015 is van toepassing op bijna alle zorg die valt binnen de basisverzekering. Maar niet alle behandelingen van een zorgverlener vallen onder het eigen risico. Zo vallende volgende behandelingen niet onder het eigen risico:

  • bezoek aan je huisarts
  • ketenzorg COPD en Diabetes Melitus
  • kraamzorg
  • nacontrole van nierdonoren en leverdonoren
  • verloskundige hulp

Voor zorg uit de aanvullende verzekeringen is geen eigen risico van toepassing. Ook voor de zorg vanuit de aanvullende tandartsverzekering is geen eigen risico van toepassing. De zorgkosten en tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar vallen buiten de regeling van het eigen risico.

Maximale eigen risico 2015

Naast het wettelijk verplichte Eigen Risico kun je ook kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico. Hoer hoger het gekozen eigen risico bedrag hoe lager de premie van de basisverzekering zal uitvallen. Het maximale vrijwillige Eigen Risico 2015 is vastgesteld op € 500,-. Zo kun je dus maximaal gaan voor een eigen risico van € 875 per jaar per verzekerde.

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over het eigen risico. Enkele verzekerden hadden gekozen voor het maximale eigen risico maar zijn niet in staat om dit bedrag te betalen nu ze daadwerkelijk zorg nodig hebben. De verzekeraars en vergelijkingssites geven dan ook aan om goed te bepalen of je weinig of veel zorg denkt nodig te hebben.

Ondanks deze waarschuwingen zien we bij veel promoties rondom de nieuwe zorgverzekeringen scherpe premies gepromoot worden. Je moet daarbij goed kijken of de getoonde premies voor de basis verzekering alleen zijn op basis van het wettelijk deel of dat alvast de korting op de premie is meegenomen voor het maximale eigen risico 2015.

Eigen Bijdrage zorgverzekering

Let op het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage. Deze bijdrage is van toepassing bij enkele vergoedingen uit de basisverzekering. Het gaat om een wettelijke eigen bijdrage die je moet betalen per behandeling per jaar. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • zittend ziekenvervoer
  • bepaalde medicijnen
  • hulpmiddelen zoals orthopedische schoenen

Dit is geen volledig overzicht. Raadpleeg de site van je verzekeraar voor de volledige details van de eigen bijdrage bij je zorgverzekering.

Het wettelijk eigen risico 2014 lag nog op € 350,- dus iets lager dan voor de nieuwe zorgverzekering 2015. In verband mer de verwachte stijging van de ziektekosten 2015 heeft de overheid besloten om weer het bedrag van het eigen risico naar boven bij te stellen. Veel critici vragen zich af of dit bedrag al niet te hoog is geworden en de zorg minder toegankelijk heeft gemaakt. Veel zorgverzekeraars hebben al besloten om reserves in te zetten om de premie van de zorgverzekering te beperken. Allen de zorgverzekeraars hebben geen invloed op wettelijk deel eigen risico zorgverzekering 2015.