Eigen Bijdrage zorgverzekering inzet verkiezingen

Zorgverzekering ActueelDe verkiezingen voor de gemeente raad zijn net achter de rug en de landelijke politieke partijen maken zich klaar voor de volgende verkiezingen. Deze verkiezingen zullen zeker in het teken staan van de noodzakelijke bezuinigingen. Daarbij moeten miljarden bespaard worden. De eerste details van de verschillende partij programma’s worden bekend. Nu blijkt dat veel partijen de zorg hebben uitgekozen voor het behalen van besparingen. Meeliftend op het sentiment dat de zorg steeds duurder wordt, willen de partijen de verplichte eigen bijdrage fors gaan verhogen. Daarbij zijn al bedragen genoemd van 400 euro tot en met ruim 700 euro. Hierbij wordt nog wel gekeken naar de draagkracht van de getroffen verzekerden. De Nederlanders die het kunnen betalen moeten maar meer voor de zorgverzekering gaan betalen. Met de invoering van de nieuwe basisverzekering kwam ook de eigen bijdrage. Met alle macht werd deze bijdrage zo laag mogelijk gehouden. Maar met het begin van het nieuwe verzekeringsjaar zagen we toch weer een kleine stijging van deze verplichte eigen bijdrage. Voor een gezin met studerende kinderen is een kleine individuele verhoging toch al gauw een aanzienlijk bedrag. Zeker met de nieuw voorgestelde bedragen in de verkiezings campagnes. Mogelijk dat deze bedragen niet voor de studenten gaan gelden. Raar fenomeen is wel dat de afgelopen jaren de zorgverzekeraars er juist voor hebben gekozen om in bepaalde gevallen geen aanspraak te maken op de Eigen Bijdrage. Verzekeraars zoals FBTO hanteren een vrijstelling op het verplichte eigen risico bij een aantal specifieke behandelingen. Dit is mogelijk omdat de verzekeraar afspraken heeft gemaakt met de zorgverleners. Ben benieuwd hoe het verder zal verlopen in verkiezingstijd. Misschien zal wel blijken dat dit een gevoelig punt is dat door de kiezers zal worden weggestemd.

Reacties gesloten