Eerste Kamer tegen inperken Vrije zorgkeuze

Zorgverzekering Vrije KeuzeMinister Edith Schippers (Volksgezondheid) had een plan ingediend om de zorgverzekering te laten aanpassen en de vrije zorgkeuze te laten inperken. Om de zorgkosten te laten beperken zouden de zorgverzekeraars een nieuwe zorgpolis kunnen aanbieden waarin alleen behandelingen met gecontracteerde zorgverleners zouden worden vergoed. Geheel tegen de verwachting in heeft dit wetsvoorstel het niet gehaald en was de meerderheid van de Eerste Kamer tegen het plan. Deze uitkomst was wel een verassing. Eerder dit jaar had de minister namelijk wel de steun gekregen van de oppositiepartijen. Deze partijen gingen akkoord nadar de bezuiniging op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten was aangepast.

Slecht plan om vrije zorgkeuze in te perken

De tegenstanders van de nieuwe zorgpolis zien het niet zitten dat consumenten geen vrije zorgkeuze meer hebben. De macht komt dan teveel bij de zorgverleners en de verzekeraars te liggen. Maar juist om de kosten van de zorg te beperken en de consumenten te behoeden voor hoge zorgkosten wordt het voorstel voor de nieuwe zorgpolis gedaan.

Voorstanders van deze nieuwe zorgpolis geven aan dat de consument nog steeds voldoende keuzevrijheid heeft. Er hoeft niet verplicht voor een goedkopere polis gekozen te worden, je kunt altijd nog voor een duurdere polis met vrije keuze gaan. En de verzekeraars moeten helder en transparant communiceren met welke zorgverleners er contracten zijn opgesteld.

Kabinetscrisis door Vrije Zorgkeuze

Het beperken van de vrije zorgkeuze bij de nieuwe zorgpolis was voor het kabinet een belangrijk onderwerp in het gemaakte zorgakkoord dat was gemaakt tussen onder andere het kabinet, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Met het inperken van de vrije zorgkeuze moest een besparing van 1 miljard euro op de stijgende zorgkosten worden gerealiseerd. Hierdoor konden aanpassingen in de basisverzekering of een extra hoog eigen risico voorkomen worden. Door het afketsen van het besluit heeft het kabinet nu crisis beraad.