DSW Zorgverzekeraar als eerste met nieuwe zorgpremie

DSW ZorgverzekeraarIn de miljoenen nota werd al een suggestie gedaan ten aanzien van de nieuwe premies voor de zorgverzekering, maar vandaag is het spel dan echt begonnen. Conform de traditie komt DSW Zorgverzekeraar als eerst met de premie voor de nieuwe basisverzekering in 2011. Deze premie laat geheel verwacht een premie stijging zien. De premie voor de restitutiepolis komt in 2011 uit op een jaar premie van 1194 euro. Daarbij zijn de premies voor een individueel verzekerde gelijk aan die van een collectief verzekerde. In haar persbericht laat de zorgverzekeraar weten dat de premiestijging onvermijdelijk is. Deze stijging is het gevolg van een tekort in het zorgverzekeringsfonds van de overheid, een stijging van de zorglasten en de verhoogde solvabiliteitseis van De Nederlandse Bank. Bij de restitutiepolis heeft de verzekerde een vrijheid van keuze van zorgverlener. Verder valt in het persbericht te lezen dat DSW, als onderlinge waarborgmaatschappij, geen winstoogmerk heeft. Zo zal de verzekeraar ook in de toekomst vast blijven houden aan de strategie dat de premie op lange termijn op een net kostendekkend niveau wordt vastgesteld. Daarmee wil de verzekerde invulling geven aan haar motto dat het niet goedkoper kan en niet duurder hoeft.