DSW Zorgpremie 2022 als eerste bekend

DSW Zorgpremie 2022

Ook dit jaar is zorgverzekeraar de eerste met het bekendmaken van de nieuwe DSW zorgpremie 2022. De Zorgverzekeraar DSW streeft er ieder jaar naar om als eerste de zorgpremie bekend te kunnen maken. Dit jaar was het even spannend omdat begin oktober nog niet alle essentiële externe informatie bekend was.

Deze ontbrekende externe informatie was cruciaal om een nieuwe zorgpremie vast te stellen. Vooral ten aanzien van de kosten van de Corona en de compensatie van de overheid moesten nog doorgerekend worden.

Kleine premiestijging DSW zorgpremie 2022

Op 18 oktober kon de verzekeraar de nieuwe premie bekend maken. Bij DSW komt de premie voor de basisverzekering in 2022 uit op € 127,75 per maand. Dit is een premiestijging van € 3,25 per maand. Een stijging die wel te verwachten was. Toch heeft DSW de stijging van de premie beperkt kunnen houden.

Bij DSW stijgt de premie iets minder dan waarmee de overheid op Prinsjesdag rekening had gehouden. De overheid verwachte een gemiddelde premiestijging van 44 euro per jaar wat bijna € 3,75 per maand is.

Premiestijging 2022 beperkt door Corona compensatie

De overheid heeft de zorgverzekeraars een deel gecompenseerd voor de kosten van de coronapandemie. Dit op basis van de wettelijke catastrofe regeling. Omdat de kosten van de reguliere zorg afgelopen jaar lager waren uitgevallen, hield DSW geld over van de ontvangen vergoeding.

Dit positieve saldo heeft DSW ingezet om de premiestijging voor het nieuwe jaar deels te beperken. Goed om te zien dat de extra baten direct weer worden ingezet voor de zorgverzekering.

Premiestijging DSW door hogere kosten

DSW geeft aan dat de premiestijging vooral het gevolg is van de stijgende zorgkosten. De verwachting is dat deze kosten ook in 2022 sterk zullen gaan toenemen. Dit als gevolg van prijsstijgingen en een toenemend gebruik van dure specialistische geneesmiddelen.

Ook de loonsverhoging voor de zorgmedewerkers zorgen voor stijgende zorgkosten. Al verwacht ik wel dat begrip is voor deze loonsverhoging. Zeker gezien de inspanningen die de sector afgelopen jaar heeft geleverd.

Hoogte Eigen Risico blijft bij DSW op 375 euro

Verzekeraar DSW heeft bij de zorgverzekering een eigen risico van € 375,-. Dit is 10 euro lager dan het wettelijk vastgestelde bedrag voor het Eigen Risico. DSW wil met dit lagere Eigen Risico een statement maken. De verzekeraar is voorstander van een andere verdeling van de zorgkosten. Deze verdeling moet volgens DSW eerlijker zijn tussen de chronische zieken en gezonde mensen.

Bekijk de actuele premies van de zorgverzekeringen en lees meer over de DSW zorgverzekering op de speciale informatie pagina.