DSW verhoogt premie zorgverzekering 2016

DSW premie zorgverzekering 2016Ieder jaar is zorgverzekeraar DSW de eerste verzekeraar die nieuwe premies van de zorgverzekering bekend maakt. Andere zorgverzekeraars kunnen hun premie afstemmen op die van DSW. Opvallend is dat DSW nu bekend maakt dat het de premie voor de zorgverzekering 2016 gaat verhogen. De jaar premie zal 45 euro duurder worden. Per maand komt dit uit op een premieverhoging van 3,75 euro. De jaarpremie voor 2016 is door DSW vastgesteld op 1185,- euro of 98,75 euro per maand. Dit is een premiestijging van 3,9%.

Geen beperking keuzevrijheid zorg 2016

Zorgverzekeraar DSW heeft slechts één soort zorgverzekering. DSW kiest voor de restitutieverzekering. Hierbij maakt het voor de vergoeding van de zorg niet uit welke zorgverlener de zorgt geeft. DSW gaat dus voor keuzevrijheid van de verzekerde. De zorgverzekeraar wil deze vrijheid niet inperken door het aanbieden van goedkopere budgetpolissen en/of naturaverzekeringen.

Premiestijging zorgverzekering 2016

Zorgverzekeraar DSW gaat nu weer een premieverhoging doorvoeren bij de nieuwe basisverzekering. Vorig jaar werden de premies van de zorgverzekering niet aangepast ten opzichte van het jaar daarvoor. En in 2014 kon DSW de premie nog verlagen.

DSW geeft aan dat deze premieverhoging nu nodig is omdat de kosten van zorg stijgen. Deze stijging is het gevolg van de vergrijzing, inflatie en de invoering van nieuwe behandelingen en nieuwe en dure geneesmiddelen. Naast de toename van de zorgkosten is ook de wijkverpleging weer opgenomen in het basispakket. De kosten voor de wijkverpleging moeten nu door de zorgverzekeraars gedragen worden. Voorheen werden deze kosten nog vergoed uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten) regeling.

DSW laat weten dat het de premie zal bijstellen als achteraf blijkt dat de zorgpremie te hoog is ingeschat.

DSW premie lager dan voorspelling kabinet

Op Prinsjesdag doet het kabinet altijd een voorspelling voor de premie van de zorgverzekering in het nieuwe verzekeringsjaar. In de begroting van het ministerie van VWS wordt altijd de gemiddelde jaarpremie aangegeven. Het kabinet verwacht een premiestijging van 85 euro per jaar en verwacht een gemiddelde zorgpremie van 1243 euro voor 2016.

DSW heeft het afgelopen jaar het aantal verzekerden zien toenemen. De verzekeraar heeft volgens Zorgkiezer.nl ook relatie grote reserves. Naar verwachting wordt dit jaar weer een deel van deze reserves ingezet om de premiestijging bij de zorgverzekering beperkt te houden.

Gaan andere zorgverzekeraar volgen?

Met de nieuwe premiestelling van DSW voor de zorgverzekering 2016 is het aan de andere zorgverzekeraars om ook hun premies bekend te maken. Deze premies moeten op 19 november voor alle zorgverzekeringen bekend zijn. Ben benieuwd wat de grote zorgverzekeraars gaan doen. Of zij ook snel met de nieuwe premiestelling komen of tot op het laatst gaan wachten om met een net iets lagere premie veel verzekerden te laten switchen van zorgverzekering.

Lees meer over de DSW zorgverzekering.