DSW opnieuw eerste zorgverzekeraar met nieuwe zorgpremie

DSW ZorgverzekeraarMet trots maakte vandaag DSW Zorgverzekeraar als eerste de premie van de nieuwe basisverzekering bekend. Daar mee is de zorgverzekeraar net zoals in vorige jaren de trendsetter voor de premie van de basisverzekering. Voor het verzekeringsjaar 2010 zal de premie voorde basisverzekering uitkomen op 1080 euro per jaar, zowel voor de collectieve verzekering als voor de individueel verzekerde. Dit is een maandpremie ban 90 euro. In haar persbericht geeft de zorgverzekeraar aan dat de premiestijging in 2010 lager is dan de stijging van de zorgkosten. Vorig jaar kon DSW nog een premieverlaging doorvoeren. Dit jaar gaat de premie echter stijgen van 1053 euro naar 1080 euro. Dat is een stijging van 27 euro. Dit is mede mogelijk omdat DSW geen winstoogmerk heeft. DSW heeft daarom besloten dit positieve beleggingsresultaat terug te geven aan zijn verzekerden, door in 2010 de premie € 20 lager vast te stellen dan de net kostendekkende premie. In de rijksbegroting verwachte het ministerie van VWS namelijk een kostendekkende premie van 1100 euro. Dit mede door de toename van de zorgkosten met 4,1 %. Naast deze Verder hanteert DSW een volledige vrije keuze van zorgverlener. DSW maakt vanaf het begin van de basisverzekering geen onderscheid tussen de natura- en restitutiepolis. DSW heeft de voordelen van beide polissen samengevoegd en hanteert één polis.
Daarom heeft DSW besloten om de polis zodanig aan te passen, dat deze zich vanaf 2010 volledig als restitutiepolis kwalificeert. Zie verder de site van de zorgverzekeraar DSW.