DSW maakt premie zorgverzekering 2012 bekend

DSW ZorgverzekeraarJe kunt er eigenlijk wel van op aan dat DSW Zorgverzekeringen de eerste zorgverzekeraar is die de nieuwe premies bekend maakt. En ook dit jaar heeft de zorgverzekeraar de primeur. Veel eerdere dan de grote zorgverzekeraars komt DSW met duidelijkheid. Uitgaan van de eigen kracht en niet wachten op de andere verzekeraars om te duiken met de premie. Met de premiestelling van DSW krijgen we ook een beter beeld ten aanzien van de te verwachten nieuwe premies. DSW maakt bekend dat het een verhoging van haar zorgpremies zal doorvoeren in 2012. Het is een beperkte aanpassing van 36 euro op jaar basis. Daarmee komt de jaarpremie uit op 1230 euro. Maar dit is niet de enige verhoging waarmee de consument te maken krijgt. Want de overheid heeft besloten om het verplichte eigen risico volgend jaar op 220 euro vast te stellen. Dit wettelijke eigen risico is in het huidige jaar 170 euro. Waarmee de overheid een verghoging van 50 euro doorvoert. Deze verhoging zullen we terugzien bij alle zorgverzekeringen. De beperkte verhoging van 36 euro wordt door DSW toegekend aan de stijgende zorgkosten, strengere eisen van de DNB en de afschaffing van de zogenoemde macronacalculatie. De verlaging van de bijdrage van DSW Zorgverzekeraar aan het tekort van het landelijke verzekeringsfonds is teruggegeven aan de verzekerde. Hierdoor en de aanpassing van het Eigen Risico is de verhoging lager uit gevallen.
DSW geeft aan dat het afschaffen van de macronacalculatie kosten verhogend heeft gewerkt. Maar wat is dit nu precies. In haar persbericht geeft DSW een nadere toelichting. De macronacalculatie compenseerde de zorgverzekeraars voor de gevolgen van te lage kostenramingen van de overheid. Nu deze achterafcorrectie vervalt, moeten zorgverzekeraars het risico van een te lage kostenraming door de overheid zelf afdekken.
Verhoging solvabiliteits De verhoging van de solvabiliteitseis door De Nederlandsche Bank leidt tot een verhoging van de minimum solvabiliteit met ruim 22%. Aangezien DSW zeer solvabel is, heeft de zorgverzekeraar er voor gekozen om deze verhoging dit jaar voor de helft in de premie op te nemen.
DSW Zorgverzekeraar is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft geen winstoogmerk. Tevens hanteert de zorgverzekeraar geen collectiviteiten.