Drie nominaties bij het Beste Zorgidee 2009 van ONVZ

Onvz verzekeringenONVZ maakt op haar internetsite bekend dat alle inzendingen voor het Beste Zorgidee 2009 binnen zijn en dat de wedstrijd is gesloten. In totaal heeft de verzekeraar meer dan 200 inzendingen ontvangen. Uit dit grote aantal inzendingen heeft ONVZ drie deelnemers genomineerd voor het Beste Zorgidee 2009. Met het winnen van deze prijs is een geldbedrag van maar liefst 10.000 euro gemoeid. De definitieve winnaar zal op donderdag 20 oktober bij Zorgverzekeraar ONVZ bekend worden gemaakt.

Op haar site heeft ONVZ aangegeven wie de drie genomineerden zijn. Tot de laatste drie behoren alleen nog vrouwen. De voorzitter van de raad van bestuur van ONVZ geeft aan dat ook dit jaar weer mooie en praktische inzendingen zijn ontvangen. Tevens geeft de voorzitter aan dat ook in 2010 weer het beste Zorgidee wordt gehouden.

Tot de drie genomineerde ideeën van dit jaar behoren het boodschappenpakket, het verwenpakket en de “ Dit Ben ik Kaart”. Bij dit laatste idee wordt een kaart vervaardigd voor verstandelijk gehandicapten waarop zij alle informatie kwijt kunnen die relevant is voor de zorgverleners die ze gaan bezoeken. De andere twee ideeen lijken wat mij betreft sterk op elkaar. Bij het boodschappenpakket krijgt een ontslagen patient een aantal boodschappen mee waardoor ze bij thuiskomst niet direct naar de winkel hoeven.

Bij het verwenpakket gaat het meer om producten en samples van bedrijven en brochures. Meer informatie over deze actie en de genomineerden is terug te vinden op de site van ONVZ. Lees meer over de ONVZ zorgverzekering.