Meer overstappers zorgverzekering door premieverhoging?

overstappers zorgverzekeringZorgwijzer constateert dat meer verzekerden overstappen van zorgverzekering. Het aantal overstappers ligt op 17 december van 2015 bij Zorgwijzer.nl dan in dezelfde periode van vorig jaar. De aantallen zijn bepaald op basis van de eigen cijfers. Zorgwijzer.nl ziet zelfs een stijging van overstappers van 25% ten opzichte van vorig jaar. De grote verschillen in de premie van de zorgverzekeraars wordt als oorzaak gezien. De groei is opvallend te noemen.

Overstappers zorgverzekering door premieverschillen?

Zorgwijzer.nl ziet als belangrijkste reden voor het overstappen van zorgverzekering de grote verschillen in de premie. Alleen al bij de basisverzekering is het premieverschil tussen de goedkoopste zorgverzekeringen en duurste zorgverzekering 28 euro per maand. Deze verschillen in de premie kunnen nog groter worden als ook de aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen worden meegenomen.

Stijging premie Zilveren Kruis?

Zorgwijzer.nl zag veel overstappers zorgverzekering nadat de zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ de premies bekend maakten. De vergelijkingssite ziet een sterke premie stijging bij Zilveren Kruis. De premie voor de basisverzekering wordt 7 euro per maand verhoogd.

Zorgwijzer spreekt van een shock effect bij de klanten. Verzekerden krijgen te maken met premiestijgingen die tot 80 euro kunnen oplopen.

Contracten ziekenhuizen nog niet duidelijk

Het vroeg overstappen van zorgverzekeraar is vooral opvallend gezien de ophef over de ziekenhuiscontracten. Niet alle zorgverzekeraars hadden de contracten met de ziekenhuizen geregeld. Je wist lang nog niet welke ziekenhuizen een contract hadden gesloten met de verschillende zorgverzekeraars. De verwachting was dan ook dat de consumenten langer zouden wachten met het kiezen van een nieuwe zorgverzekering. Gelukkig is er al meer duidelijkheid over de contracten tussen de ziekenhuizen en verzekeraars. Drie van de vier grote zorgverzekeraars is klaar met de onderhandelingen geeft Zorgwijzer.nl aan.

Daling budgetpolissen

Zorgwijzer.nl ziet een daling van het aantal afgesloten budgetpolissen. Natuurlijk het gevolg van de veelal negatieve publiciteit over deze budgetpolis. Maar ook het aantal budgetpolissen dat de zorgverzekeraars aanbieden is kleiner geworden. Zorgverzekeraar Menzis is gestopt met deze budgetpolissen.

Bij de budgetpolis kun je als verzekerde maar bij een beperkt aantal zorgverleners terecht voor zorg. Bij zogenoemde planbare zorg heb je dan minder keus tussen de zorgverleners. Voordeel is vaak wel een lagere zorgpremie.

Lees meer over de overstappers zorgverzekering op de site van Zorgwijzer.nl