De Zorgregelaar: gewoon iemand die helpt

Zilveren Kruis AchmeaZorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea is onlangs gestart met een nieuwe service voor haar verzekerden: De Zorgregelaar. De dienst bestaat er uit dat klanten ondersteuning en advies krijgen bij het regelen van langdurige zorg.
De Zorgregelaar is vooral bedoeld voor die klanten die zorg nodig hebben vanwege een langdurige ziekte, handicap of ouderdom of mantelzorgers en daardoor te maken krijgen met een overvloed aan regelingen en instanties. Zo valt een groot deel van de zorg die deze mensen nodig hebben onder de AWBZ, maar moet je voor huishoudelijke hulp weer bij het zorgloket van de gemeente zijn (WMO). Terwijl ziekenhuiszorg, geneesmiddelen of fysiotherapeut weer worden vergoed vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. In de praktijk is het vaak een hele toer om uit te zoeken waar je moet zijn voor welke voorziening.
Klanten van Zilveren Kruis Achmea die daarbij geholpen willen worden kunnen nu een beroep doen op De Zorgregelaar. Deze bestaat uit een overzichtelijke website waar een compleet overzicht te vinden is van de beschikbare zorg en hulp voor ieders individuele situatie. Als er toch nog vragen zijn is er de telefonische helpdesk van De Zorgregelaar, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur. Tot slot is er ook de mogelijkheid dat een specialist van Zilveren Kruis Achmea regeltaken van de verzekerde of mantelzorger overneemt voor een aantal uren (afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekering.)
Unie KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, toont zich enthousiast over de service. Stella Salden, directeur Unie KBO: “Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans is dat je zorg nodig hebt, en hoe groter ook de kans dat je dat zelf allemaal niet meer kunt regelen. Voor onze doelgroep is De Zorgregelaar dan ook een uitkomst. Bovendien sluit deze service naadloos aan bij het werk van onze vrijwillige ouderenadviseurs.”
Esther Nijstad is zo’n Zorgregelaar van Zilveren Kruis Achmea: “Patiënten voelen zich al gefrustreerd dat ze in de molen van het medisch circuit terecht zijn gekomen en dan hebben ze ook nog de ‘last’ van onduidelijke organisaties en instellingen waar ze mee te maken krijgen. Ik ben blij dat ik hierin wat kan gaan betekenen. En voor onze klanten de ingewikkelde regels kan verhelderen en zo kan helpen bij het maken van keuzes.” (Bron: Persbericht ZilverenKruis Achmea)