De Friesland Zorgverzekeraar de mist in met hulpmiddelen ?

De Friesland ZorgverzekeraarDe zorgverzekeraars van Nederland geven aan dat ze continue bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Naast een focus op kwaliteit wordt ook gekeken naar het toegankelijk houden van de zorg door prijzen laag te houden. Maar soms schieten de verzekeraars wel door in het aanpassen van de voorwaarden. Gisteren stond Radar stil bij aangepast beleid van verzekeraar De Friesland.

De Friesland zorgverzekering aangepakt door Radar

In de uitzending van 16 september 2013 besteed Radar aandacht aan het nieuwe vergoeding beleid bij Medische hulpmiddelen van De Friesland zorgverzekeraar. In het introductie filmpje wordt een klant van de verzekeraar aan het woord gelaten die al jaren bij de plaatselijke apotheek terecht kan voor de incontinentie hulpmiddelen. Een vertrouwd adres om de hoek voor kwalitatieve dienstverlening. Maar daar komt nu een einde aan.

De verzekerde heeft een brief ontvangen van de verzekeraar dat de medische hulpmiddelen van huidige apotheek niet langer volledig vergoed zullen worden. Want deze apotheek mist de verplichte SEMH certificering.

De verzekerde zal naar een ander adres moeten of de hulpmiddelen in bulk via het internet moeten bestellen. Dus geen vertrouwd adres meer of een zakelijke online transactie. De verzekerden worden gedwongen om extra kilometers te maken. En Radar geeft aan dat ook ouderen worden gedwongen om het internet te gebruiken waarbij dus alleen de groot verpakkingen kunnen worden afgenomen.
De beslissing van De Friesland om het beleid van vergoedingen voor medische hulpmiddelen aan te passen wordt hiermee wel sterk bekritiseert. Tevens maakt Radar duidelijk dat het nieuwe beleid ook niet overal even duidelijk en consequent wordt uitgelegd. Daarbij gaat het vooral om de gecertificeerde verpleegkundige.

Moet deze nu wel of niet fysiek in de winkel aanwezig zijn. Of alleen op afroep. En hoe zit het dan met het advies van een verpleegkundige op het internet?

De Friesland Zorgverzekeraar geeft uitleg en past aan

Het siert dat de directeur klant en commercie van de Friesland in de uitzending aanwezig is om tekst en uitleg te geven. Na de introductie van het onderwerp en het aanhoren van verzekerden is het woord aan De Friesland Zorgverzekeraar. In het verweer wordt stil gestaan bij het belang van de SEMH certificering. En wat de argumentatie is om het beleid ten aanzien van de medische hulpmiddelen aan te passen.

Veel argumenten die worden aangevoerd worden direct van tafel geveegd door tegen argumenten. De Friesland heeft het lastig om het nieuwe beleid uit te leggen. Belangrijk argument voor deze wijziging zijn de positieve ervaringen in de provincie Friesland.

In de uitzending wordt gelukkig de toezegging gedaan om het nieuwe beleid voorlopig niet algemeen in te voeren. De huidige klanten zullen dus niet geconfronteerd worden met nadelige aanpassingen. De aandacht van Radar heeft dus nut gehad voor de klanten met een zorgverzekering bij de Friesland. Op de site van Tros Radar kan de uitzending met dit onderwerp terug gekeken worden. Lees meer over De Friesland zorgverzekering op de informatiepagina.