De Friesland Ruimere vergoedingen tandzorg en orthodontie

Logo De Friesland ZorgverzekeraarBeperkte stijging premie De Friesland Zorgverzekeraar De premie voor de Basisverzekering van De Friesland Zorgverzekeraar stijgt met € 8,- per maand naar € 103,90. Met 8,3 procent is de toename lager dan de overheid heeft berekend (10 procent). Dit is mogelijk door de sterke financiële positie van De Friesland. In de aanvullende verzekeringen zijn de pakketten uitgebreid met ruimere vergoedingen voor tandzorg en orthodontie en de pil komt in een aanvullend pakket. Verder investeert De Friesland veel in verbetering van de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten en kunnen verzekerden volgend jaar het eigen risico gespreid betalen.
Volgens de overheid gaat de premie voor de Basisverzekering gemiddeld met € 105,- per jaar omhoog, bij De Friesland is dat € 96,-. De toename is enerzijds het gevolg van de groeiende vraag naar zorg en anderzijds de tekorten als gevolg van te krappe ramingen door de overheid de afgelopen jaren. Door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico tot € 500,- kunnen verzekerden hun premie nog fors terugbrengen tot € 78,00 per maand.

Zorgkiezer Dat de service goed is tegen een scherpe prijs, blijkt ook uit de uitverkiezing van De Friesland tot beste zorgverzekeraar door klanten van de vergelijkingssite Zorgkiezer.nl. Zij keken onder meer naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de geboden zorg, de afhandeling van declaraties en de bereikbaarheid en persoonlijke service. Bij het jaarlijkse Nivel onderzoek naar de kwaliteit van zorgverzekeraars scoort De Friesland al jaren achtereen rond de 8, daarmee behorend tot de top van beste zorgverzekeraars.

Orthodontie De aanvullende verzekeringen stijgen voor de meest gangbare pakketten met € 2,20 tot
€ 3,00 per maand, afhankelijk van het pakket en voor tandzorg van € 1,45 tot € 3,00 per maand. Daarvoor is de pil meeverzekerd, is de dekking voor fysiotherapie uitgebreid, evenals die voor alternatieve zorg.

Orthodontie tot 22 jaar wordt voor 100 procent vergoed tot een maximumbedrag. Dit geldt ook voor de kosten van vullingen, consulten, verdoving en mondhygiëne bij de tandarts. Ook hier geldt een vergoeding van 100 procent tot een maximum afhankelijk van het pakket. De eigen bijdrage van 20 procent vervalt hiermee.

Eigen risicoKlanten kunnen het eigen risico van € 170,- per jaar vanaf volgend jaar gespreid betalen. Hiermee wordt voorkomen dat, zeker chronisch zieken, dit bedrag aan het begin van het jaar in een keer moeten ophoesten. Soms twee keer, wanneer een partner ook veelvuldig gebruik moet maken van zorg. Met deze maatregel wil De Friesland haar trouwe leden tegemoet komen. Dat doet ze ook met allerlei kortingen op producten als de Zorggids Dr. Yep, die objectieve informatie geeft over waar de beste zorg te krijgen is, of op zaken als rollators en fietshelmen.

Kwaliteit van zorg De Friesland blijft veel investeren in het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. Doel is te komen tot de allerbeste zorg die ook nog betaalbaar is en toegankelijk voor iedereen, nu en in de toekomst. Stimuleren van preventie en de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten op het gebied van E-health en onlinebehandelingen, zijn belangrijke speerpunten voor De Friesland. Zo wil De Friesland bewegen onder de jeugd in wijken meer gaan stimuleren. Dat doet ze samen met andere partijen. (Bron: Persbericht De Friesland)