Consumentenbond uit kritiek op zorgverzekeraars

ConsumentenbondEen van de doelstellingen van het nieuwe zorgstelsel was de onderlinge concurrentie tussen de zorgverzekeraars verhogen. Om te zorgen dat de basis zorgvoorziening op het juiste niveau bleef is de basisverzekering ingesteld. Dit basis pakket moet de verzekeraars voorzien in de minimale behoefte aan zorg. Voor het overige staat het de verzekerde vrij om een eigen aanvullende zorgverzekering te kiezen. Naar nu blijkt is het kiezen van een aanvullende verzekering niet geheel vrij. De consumentenbond spreekt zelfs over een koppelverkoop die de zorgverzekeraars hanteren. Uit een onderzoek uitgevoerd door de consumentenbond blijkt dat het bij negentien zorgverzekeraars niet mogelijk is een losse aanvullende verzekering af te sluiten. Bij deze zorgverzekeraars moet ook het basispakket afgesloten worden. Deze handelswijze ondermijnt de marktwerking in de zorg aldus de consumenten bond. Veel consumenten zullen er misschien niet over nadenken om een aanvullende verzekering elders te sluiten. Maar op zich is dit niet zo’n rare optie. Voor deelnemers aan een collectiviteit zou dit wel eens een ideale keuze zijn. Voor de basisverzekering een optimale korting en bij de aanvullende verzekering kiezen voor een pakket dat meer op de eigen situatie aansluit.
De conclusie ten aanzien van het sluiten van losse verzekeringen is gebaseerd op een onderzoek naar de meest uitgebreide zorgpakketten. En het is niet de eerste keer dat de bond met het signaal komt. Maar het ministerie van volksgezondheid reageert niet op deze uiting. En de toezichthouder NZA kan ook niet ingrijpen omdat de zorgverzekeraars niet strijdig zijn met de wetten. Om deze “koppelverkoop“ toch nogmaals onder de aandacht te brengen kiest de bond nu voor een koers via de mededinging autoriteit, NMA. Ondanks het hoge aantal verzekeraars dat deze optie van losse aanvullende verzekeringen niet aanbiedt zijn er zeker verzekerden waarbij het wel mogelijk is. Voor losse verzekeringen kan de consument terecht bij onder andere: Agis, Azivo, Fortis ASR, en VGZ, Trias. Ook Achmea biedt de mogelijkheid maar adviseert de consument wel goed na te denken over de administratieve aspecten die hierbij komen kijken. Frappant is dat veel verzekeraars geen andere premie vragen voor losse aanvullende verzekeringen. Je zou toch verwachten dat een dergelijke loskoppeling van verzekeringspakketten ook voor de verzekeraar resulteren in extra administratie kosten. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat slechts een erg klein percentage kiest voor een losse aanvullende zorgverzekering. In dat geval wegen de extra te maken kosten van een aparte zorgpremie misschien niet op tegen de extra premie inkomsten.