Consument is onbekend met Eigen Risico en bijbetalen

KiesBeterEind oktober komt Kiesbeter.nl met een bericht over de nieuwe kwaliteitsinformatie over zorgverzekeraars. Al heeft het artikel de kop “Kwaliteit zorgverzekeraars op KiesBeter.nl”, het bericht gaat meer over de regels voor bijbetaling voor zorg en het eigen risico. Het blijkt dat consumenten toch wel moeite hebben met het begrijpen van deze regels.

Volgens het bericht weet 30% van de verzekerden niet waarom ze achteraf toch een rekening krijgen om bij te betalen. Ook wordt in veel gevallen aan een behandeling zonder toestemming van de zorgverzekeraar. Behandelingen worden in enkele gevallen zelfs stopgezet in afwachting tot de toestemming. Deze informatie is afkomstig uit de resultaten van het onderzoek van het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Het Nivel heeft meer dan 7200 verzekerden ondervraagd. Ben erg benieuwd hoe de zorgverzekeraars op deze resultaten zullen gaan reageren. Bijna alle zorgverzekeraars zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Ook het verstrekken van de juiste informatie en het toegankelijk maken van de zorgverzekering is een belangrijk aandachtspunt. Maar uit het onderzoek blijkt juist dat de consumenten minder begrijpen van de huidige regels. Hierbij is het verplichte Eigen Risico voor velen ook een onduidelijk fenomeen.

De premie van de zorgverzekering is toch al betaald? Toch moet weer een bepaald bedrag aan Eigen Risico worden betaald. Onduidelijk is welke behandelingen een vrijstelling hebben voor het Eigen Risico en welke behandelingen weer niet. Zie voor meer informatie over het onderzoek de site van Kiesbeter.nl