Collectieve zorgverzekering duurder dan zelf afsluiten?

collectieve zorgverzekering duurderPricewise heeft onderzoek gedaan naar de collectieve zorgverzekering. Is de collectieve zorgverzekering duurder dan zelf afsluiten? Ben je niet altijd goedkoper uit met een zorgverzekering via de werkgever? De collectieve zorgverzekering heeft vaak een uitgebreide dekking. Een dekking die geschikt is voor veel werknemers. De kans is groot dat voor jouw niet relevante zaken zijn meegenomen in de zorgverzekering.

Ook al zorgt de werkgever goed voor je. Lees waarom de collectieve zorgverzekering te duur kan zijn.

Collectieve zorgverzekering duurder

Veel werknemers denken dat de collectieve zorgverzekering de beste optie is voor een nieuwe zorgverzekering. De verwachting is dat de werkgever een goede korting heeft gekregen op de collectieve zorgverzekering. Veel werknemers vertrouwen op de werkgever om de beste zorgverzekering te kiezen. Helaas blijkt dit niet altijd de goedkoopste zorgverzekering te zijn.

Pricewise geeft in een persbericht informatie over haar onderzoek naar de collectieve zorgverzekering. Uit dit onderzoek komt naar voren dat veel mensen teveel betalen voor de zorgverzekering. Mogelijk wel tot € 150,- per persoon te veel aan premie per jaar.

Vaak door overbodige vergoedingen in de collectieve zorgverzekering. Een individueel afgesloten zorgverzekering kan voordeliger zijn. Door een dekking op maat te kiezen. Ook al krijg je dan geen korting op de premie van de basisverzekering of aanvullende zorgverzekering. De complete dekking maakt de collectieve zorgverzekering duurder.

Collectieve zorgverzekering onderzocht

Pricewise heeft in het onderzoek naar de collectieve zorgverzekeringen gekeken naar 53 grote werkgeverscollectviteiten. Hieronder ook collectieve zorgverzekeringen van twee vakbonden en 5 MKB organisaties.

Pricewise geeft aan dit onderzoek te zijn gestart naar aanleiding van het grote aantal telefoontjes dat het ontving. In Nederland zijn 6,2 miljoen mensen aangesloten bij een collectiviteit. Bijna de helft van de verzekerden.

Bij het onderzoeken van de collectieve zorgverzekeringen heeft Pricewise vier profielen gebruikt:

 • 23 jarige man
 • alleenstaande moeder met een kind jonger dan 18 jaar
 • gezin met twee opgroeiende kinderen
 • stel van rond de zestig jaar.

Vervolgens zijn de meest gekozen verzekeringen, vergoedingen en premies op de website vergeleken met de collectieve zorgverzekeringen. Pricewise geeft aan ook belrondes te hebben gehouden. Zowel met werkgevers als verzekerden.

Zie in het plaatje hieronder de informatie over het uitgevoerde onderzoek.

Conclusie van onderzoek collectieve zorgverzekering

Pricewise geeft op haar site een opsomming van de conclusies. Dit zijn een flink aantal. Hieronder een korte weergave met een selectie:

 • Verzekerden denken dat collectieve zorgverzekering goedkoper is.
 • Verzekerden blijven heel lang bij collectieve zorgverzekering.
 • Markt collectieve zorgverzekeringen gedomineerd door Achmea, CZ, Menzis en VGZ.
 • 50% van gevallen krijgt verzekerde in collectiviteit geen polis op maat.
 • Wie veel zorg nodig heeft kan vaak beter af zijn met collectieve zorgverzekering.
 • Met restitutiepolis en wens voor ruime keuze vrijheid ben je vaak beter af met collectieve zorgverzekering.
 • Kortingspercentages via de collectieve zorgverzekering verschillen sterk per werkgever. Opvallend is dat werknemers van Shell 30% korting op de aanvullende zorgverzekering krijgen.

Zie de site van Pricewise voor het volledige overzicht van de conclusies uit het onderzoek. Belangrijke boodschap van de vergelijkingssite is dat je altijd zorgverzekeringen moet vergelijken. Ook al heb je nu een collectieve zorgverzekering.

Meer informatie over collectieve zorgverzekeringen

Zie de site van Pricewise voor meer informatie over de onderzochte werkgeverscollectieven. Op de site staat de volledige lijst weergegeven. Ook kun je op de site een overzicht raadplegen van de goedkoopste individuele verzekering die Pricewise heeft gevonden. Hierbij maakt de vergelijkingssite gebruik een splitsing tussen de naturaverzekering en de restitutieverzekering.

Zelf maak ik ook al jaren geen gebruik meer van de collectieve zorgverzekering. Nu de kinderen ouder zijn is een dekking voor orthodontie niet meer relevant. Ook zijn andere vergoedingen die de collectieve zorgverzekering duur maken niet meer relevant.