Budgetpolis en zorgsturing populair, einde vrije keus zorgverzekering?

Verzekeringssite Zorgverzekering 2014Vandaag een persbericht van Verzekeringssite over de zorgverzekeraars die massaal inzetten op een budgetpolis. Erik Hordijk geeft aan dat we wat dat betreft steeds meer de Verenigde Staten achterna gaan. Zorgverzekeraars kiezen ervoor om de klanten naar de gecontracteerde zorg verleners te sturen. Als voorbeelden worden Univé Zekur, Zilveren Kruis Achmea Beter Af selectief en de Menzis BudgetBewust polis genoemd. Bij de Zekur zorgverzekering kon je altijd maar naar 16 verschillende ziekenhuizen. Nu komen dus ook Menzis en Zilveren Kruis Achmea met een budgetpolis.

Zorgsturing bij budgetpolis

In Nederland zijn er ongeveer 350 ziekenhuizen. Bij de Beter Af Selectief Polis van Zilveren Kruis kun je nog maar bij 31 ziekenhuizen terecht voor je zorg. Tenminste zonder dat het extra geld kost. Uit het artikel van de Verzekeringssite.nl blijkt dat je bij de Menzis BudgetBewust polis voor 11 veel voorkomende behandelingen alleen kan kiezen voor een zogenoemd Topzorg Ziekenhuis. Je kunt nog wel zelf kiezen maar dan wel uit een beperkt aanbod. Bij de zorgverzekering van Take Care Now! kan je als verzekerden ook maar bij 31 ziekenhuizen terecht voor planbare zorg. Als voorbeelden worden staaroperatie en borstkanker zorg genoemd. Je kunt nog wel voor een ander ziekenhuis kiezen. Helaas wordt dan niet meer het volledige bedrag vergoed. Je krijgt dan 70% van het gemiddelde Achmea tarief vergoed.

Klanten kunnen bij Univé Zekur voor planbare zorg maar bij 16 ziekenhuizen terecht. kies je bij deze zorgverzekering voor een andere zorgverlener, moet je 20% van de rekening zelf moeten betalen. Dit met een maximum van € 500,- per verzekerde per kalenderjaar

De Verzekeringssite geeft aan dat de budgetpolissen het gevolg zijn van het zorgakkoord. Hierbij hebben de zorgverzekeraars met de minister afgesproken om de groei in de zorg kosten tegen te gaan door afspraken te maken met zorgverleners. En om de prijzen te drukken. Je krijgt dus te maken met grote verschillen tussen gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg. . Zorgverzekeraars moeten op hun websites duidelijk melden welke zorgaanbieder wel en welke niet is gecontracteerd, evenals de hoogte van de vergoeding.

Zorgverzekeringen zonder zorgsturing?

De zorgverzekeraar richten zicht met de budgetpolis op prijsbewuste en gezonde mensen. Deze groep hecht minder waarde aan het zelf mogen kiezen van een zorgverlener. Voor deze groep kan de budgetpolis zelfs een ideale optie zijn. “Toch is het belangrijk om goed te vergelijken, want er zijn ook nog steeds goedkope zorgverzekeringen zonder al te veel sturing zoals Ditzo, OHRA en Salland,” aldus Erik Hordijk van Verzekeringssite.nl.