Blijft verplicht eigen risico stijgen komende jaren?

​De verwachting is dat de premie van de zorgverzekering opnieuw gaat stijgen. Het is meer een kwestie van hoeveel. Kranten en radio besteden al veel aandacht aan de zorgverzekering. De verwachting is ook dat het eigen risico weer gaat stijgen dit jaar. Hierbij gaat het om het verplichte deel dat iedere verzekerde zal moeten betalen. 

Premie met zes euro omhoog?

De Telegraaf geeft aan te verwachten dat het nieuwe kabinet de premie van de zorgverzekering gaat verhogen. Dit op basis van conceptstukken voor Prinsjesdag.  De verwachting is dat de basisverzekering zes euro per maand duurder zal worden. Ook het verplichte eigen risico gaat naar verwachting omhoog.

De media verwachten een stijging van 15 euro bij het verplichte eigen risico. Deze verhoging zou noodzakelijk zijn door de stijgende zorgkosten. De onderhandelingen over het nieuwe kabinet zijn nog niet afgerond. Dus alles is nog mogelijk bij het nieuw vast te stellen eigen risico.

Zorgverzekeraar DSW gaf al eerder aan een stijging van de premie te verwachten.

Verlaging van eigen risico niet haalbaar?

In de afgelopen verkiezingen was het verplichte eigen risico nog een belangrijk punt. De politieke partijen CDA en ChristenUnie wilden het eigen risico verlagen met 100 euro. Uit berekeningen blijkt dit een forse kostenpost te zijn.

Afschaffing van het eigen risico zou een kostenpost van 4,8 miljard zijn. Een verlaging van het eigen risico dat het CDA voorstelde kost al gauw 1,1 miljard euro. Extra kosten die bovenop de al stijgende zorgkosten komen. Kostenstijging als gevolg van innovaties en vergrijzing.

Hoger eigen risico Onaanvaardbaar

Het verder verhogen van het verplichte eigen risico roept veel vragen op. Patiëntenfederatie Nederland laat weten dat nu al veel Nederlanders moeite hebben met het betalen van de zorg. Als de zorg nog duurder gaat worden zal de afstand tot de zorg toenemen. Het risico dat mensen de zorg gaan mijden terwijl ze dat eigenlijk niet kunnen zal dan te groot worden.

De federatie beroept zich op het standpunt van politieke partijen die het eigen risico juist willen verlagen.

De nieuwe zorgpremies zijn nog niet bekend. We zullen dus moeten afwachten wat deze precies gaat worden en wat het verplichte eigen risico gaat worden. De zorgverzekering is dit jaar al vroeg een actueel onderwerp.