Bestedingen zorgverzekeraar CZ aan campagnes

CZ bestedingen reclameZo op het eind van het jaar hoor en zie je veel reclames van de verschillende zorgverzekeraars. In deze periode kun je een nieuwe zorgverzekering kiezen. Dus zetten de verzekeraars veel reclames in om je over te halen om voor hun zorgverzekering te kiezen. Geld dat besteed wordt aan markering kan niet worden ingezet worden voor zorg of het verbeteren van zorg

Zorgverzekeraar CZ heeft besloten om transparant te zijn over de kosten. CZ geeft aan dat het de organisatiekosten laag wil houden. Bij de verzekeraar gaat 97% van de premiegelden dan ook daadwerkelijk naar de zorg. In haar nieuwsbericht geeft CZ aan de rest gaat naar kosten voor verwerken van de declaraties en personeelskosten. Maar ook naar marketing kosten. CZ begroot dat de media kosten dit jaar zullen uitkomen op € 5.075.000,-. Dit komt neer op ongeveer € 2,- per verzekerde per jaar. Dit zijn de kosten voor inkoop van TV reclame, radio spots en online advertenties.

Een aanzienlijk bedrag maar gezien het groot aantal verzekerden kom je uit op een beperkte 2 euro per verzekerde. Ben benieuwd of meer zorgverzekeraars transparant worden over de besteding aan reclame. Op dit moment hoor ik nog weinig reclames voor de CZ zorgverzekering. De concurrentie is veel actiever. Maar de top periode waarin de consumenten normaal massaal de nieuwe zorgverzekering kiezen moet nog komen. Misschien dat dan de spots van CZ ook vaker te horen zijn.

Lees meer over de CZ zorgverzekering

Bewaren