Beste online service zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Zilveren Kruis beste online serviceZorgverzekeraar Zilveren kruis pakt dit jaar opnieuw de eerste plaats voor de beste online service bij de zorgverzekeraars. In het jaarlijks door WUA! uitgevoerde onderzoek kwam Zilveren Kruis vorige jaar nog uit op een tweede plaats. Nu pakt het weer de eerste plaats zoals het ook had in de WUA! Service scan van 2011 en 2012. De toppositie in dit jaar 2014 moet Zilveren Kruis wel delen met zorgverzekeraar CZ. Deze heeft bijna dezelfde scores ontvangen.

Onderzoek beste online service zorgverzekeraar

Dit jaar heeft onderzoeksbureau onder 1750 respondenten onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van online service bij 5 grote zorgverzekeraars. Hierbij werden de volgende zorgverzekeraars vergeleken:

 • CZ
 • Ditzo
 • Menzis
 • VGZ
 • Zilveren Kruis

Per verzekeraar moesten de 400 klanten zes taken uitvoeren op de website van hun zorgverzekeraars. 200 klanten gebruikten de desktop en 200 gebruikten hun mobiel om de website van de verzekeraar te gebruiken.

Uitvoeronderzoek beste online service zorgverzekeraar

De volgende zes taken moesten op de website van de verzekeraar worden uitgevoerd:

 • wijzigen van het rekeningnummer
 • zoeken van beste fysiotherapeut in de buurt
 • laatste vergoeding aan zorgverlener vinden die door zorgverzekeraar is betaald
 • online declaratie indienen
 • vergoeding achterhalen voor ziekenvervoer bij knieoperatie
 • wachttijd voor meniscusoperatie, hoe kan je deze verkorten.

Voordat de respondenten één van deze taken ging uitvoeren moesten ze eerst aangeven welk kanaal ze daarvoor het liefste wilden gebruiken. Ook wilden de onderzoekers op voorhand al weten wat de verwachting was ten aanzien van de moeite die genomen moest worden om een taak volledig uit te voeren. En in hoeverre deze verwachting overeen kwam met de daadwerkelijke moeite.

WUA! controleerde na afloop van de uitgevoerde taken of de respondent de opdracht goed had voltooid. In 82% va de gevallen wisten de deelnemers aan het onderzoek de taak juist op te lossen.

Beperkt marktaandeel zorgverzekeraar Ditzo

Op de site van WUA! kun je nalezen hoe de testgroep is samengesteld en wat de verdeling was over de verschillende zorgverzekeraars. Zo wist WUA! moeilijk een goede steekproef uit te voeren voor de Ditzo zorgverzekering omdat deze een beperkt aandeel heeft. De resultaten van Ditzo worden wel in de overzichten getoond. WUA geeft aan dat voor deze zorgverzekering de resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden en dat deze getallen van Ditzo niet zijn meegenomen in het bepalen van de gemiddelden.

Lees meer over de Zilveren Kruis Zorgverzekering.