Behandeling hulp aan derden vergoed bij VGZ

VGZ zorgverzekeringOp haar site brengt VGZ het nieuws dat Zorgverzekeraar UVIT (Unive-VGZ-IZA-Trias) vanaf volgend jaar de behandeling “Dementie de Baas” zal vergoeden uit de basisverzekering. Het betreft hier een cursusbehandeling bedoeld voor de naasten van dementerende ouderen. Daarmee is volgens de verzekeraar UVIT de eerste die tegemoet komt aan de groeiende hulpvraag van mantelzorgers. Maar UVIT verwacht dat na haar veel andere zorgverzekeraars zullen gaan volgen. Wellicht is het over een paar jaar normaal dat dit soort cursussen onder de dekking van de zorgverzekering valt. Met de cursus wil UVIT dus de mantelzorger helpen. Want de zorg voor een dementerende naaste geldt als een van de zwaarste vormen van mantelzorg. De cursus is een vorm van begeleide zelfhulp. De cursisten leren rustmomenten in te bouwen, zich assertief op te stellen tegenover artsen en gepieker om te zetten in helpende gedachten. Uitgangspunt: als het beter gaat met de mantelzorger, gaat het beter met de dementerende. Zie voor meer informatie de site van VGZ. (bron: persbericht VGZ)