Basispremie zorgverzekering 2010 stijgt 3 procent

Logo Verzekeringssite.nlGezin betaalt volgend jaar 100 euro meer voor zorgverzekering De onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl voorziet een sterkere premiestijging van de zorgverzekering voor 2010 dan het ministerie van VWS in haar begroting op Prinsjesdag presenteerde. Op basis van de premies die momenteel bekend zijn, verwacht Verzekeringssite.nl dat een gezin volgend jaar circa 100 euro meer moet betalen voor de zorgverzekering. VWS gaat vooralsnog uit van een gemiddelde premiestijging van 2 procent (20 euro) per basisverzekering en biedt daarbij geen indicatie voor de aanvullende verzekeringen.
Premiestijging zorgverzekering 2010   CZ kwam vandaag als eerste van de grote zorgverzekeraars naar buiten met de premies van de zorgverzekering voor 2010. Naar verwachting zullen Achmea, Menzis en VGZ snel volgen met hun zorgpremies. Gezamenlijk hebben deze vier maatschappijen 90 procent van de markt in handen. “Zorgverzekeraars zullen een verhoging van gemiddeld 3 procent op de basispremie en 6 procent op de aanvullende premies doorvoeren,” aldus Erik Hordijk, directeur van Verzekeringssite.nl.
Wijzigingen eigen risico en basispakket 2010   Het wettelijk verplicht eigen risico gaat met 10 euro omhoog naar 165 euro. Het basispakket kent slechts kleine wijzigingen. Zo wordt het mandibulair repositie apparaat (t.b.v. het ademhalingsstelsel) in het basispakket opgenomen. De vergoeding voor Acetylcysteïne (een slijmoplossend middel) verdwijnt. De eigen bijdragen voor kraamzorg en zittend ziekenvervoer worden verhoogd. Orgaantransplantaties buiten Nederland/EU worden uitgesloten.
Nieuwe zorgpolis Uiterlijk 19 november hebben alle Nederlanders de nieuwe polis voor 2010 van hun zorgverzekeraar ontvangen. Tot 1 januari 2010 heeft iedereen de tijd om de oude verzekering op te zeggen. Aanmelden bij een nieuwe verzekeraar kan vervolgens tot 1 februari 2010. Onderneemt een verzekerde niets, dan is men vanaf 1 januari 2010 tegen de ontvangen polisvoorwaarden verzekerd.
Wisselen van zorgverzekering   Uit eerder onderzoek van het NIVEL is al gebleken dat veel verzekerden de laatste jaren niet overstappen, omdat zij denken dat een betere en/of goedkope zorgverzekering niet te vinden is. “Ten onrechte,” oordeelt Hordijk, “veel Nederlanders kunnen nog altijd fors besparen op hun zorgverzekering. Verzekeraars passen daarnaast elk jaar hun polissen op tal van onderdelen aan. Verzekerden doen er dan ook goed aan om het aanbod voor 2010 kritisch door te nemen. Andere zorgwensen of een duidelijke verslechtering van de polis kunnen een goede reden zijn om over te stappen.”
Zorgverzekeringen vergelijken  Verzekeringssite.nl vergelijkt vanaf half november alle zorgverzekeringen voor 2010, inclusief ledencollectieven van bijvoorbeeld vakbonden en patiëntenorganisaties. Door het maken van een online vergelijking is het eenvoudig na te gaan of het interessant is om over te stappen. Of om gebruik te maken van een collectieve verzekering van de huidige zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie op onze speciale pagina Zorgverzekering 2010. (bron: verzekeringssite.nl)