Basispremie collectieve zorgverzekering 2013 De Amersfoortse bekend

Amersfoortse Zorgverzekering 2013De Amersfoortse heeft haar basispremie verlaagd en komt dit jaar met een basispremie van € 100,74, inclusief 8% collectiviteitskorting. Klanten die deelnemen via www.amersfoortse.nl/zorg of verzekeringsadviseur profiteren van deze aantrekkelijke korting op de basisverzekering. De premies voor de aanvullende verzekeringen stijgen licht (gemiddeld 3%) bij de collectieve zorgverzekering, maar kunnen als veel mensen zich inschrijven voor het collectief flink lager uitvallen.
Iedereen profiteert van een vaste collectiviteitskorting van 8% op de basisverzekering door inschrijving voor het zorgcollectief van De Amersfoortse. Daarnaast kan de korting op de aanvullende verzekeringen flink oplopen. Hier geldt namelijk het principe van collectieve inkoop: hoe meer mensen zich inschrijven, hoe hoger de korting op de aanvullende verzekeringen.
Inschrijven kan vrijblijvend via de website www.amersfoortse.nl/ of via een verzekeringsadviseur. Medio december ontvangen de deelnemers een persoonlijk premievoorstel met daarin de gezamenlijk gerealiseerde korting op de aanvullende verzekeringen.

De Amersfoortse – Zorg betaalbaar houden

De Amersfoortse voegt haar bestaande basisverzekeringen Optimaal en Uitgebreid samen tot één basisverzekering: de Zorgverzekering Flexibel. Een restitutiepolis waarbij de verzekerde 100% vrije keus heeft voor een zorgverlener.

‘We hebben met de meeste zorgverleners een contract gesloten, waarin we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijs. Door contracten af te sluiten met zorgverleners houden we de zorg betaalbaar,’ vertelt Petra van Holst, directeur Ziektekosten. ‘Met de Zorgverzekering Flexibel betalen we altijd de kosten van de zorg die een verzekerde bij deze gecontracteerde zorgverleners krijgt. Wanneer de verzekerde toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijgt hij ook het contractstarief vergoed. Maar omdat we met heel veel zorgverleners contracten hebben, zal dit in de praktijk niet vaak voorkomen.’

Kwaliteit zorg bovenaan

Kwaliteit van zorg en zorgbemiddeling staat bij De Amersfoortse bovenaan. Verzekerden krijgen binnen 24 uur antwoord op hun vragen over zorg. Ons Managed Care team bestaat uit eigen verpleegkundigen. Zij bemiddelen waar verzekerden het snelst en het best geholpen kunnen worden. Voor een consult scheelt dit gemiddeld 3 tot 4 weken, voor een operatie gemiddeld 4 tot 6 weken. Daarnaast kiest de verzekerde zelf naar welke huisarts, apotheek of ziekenhuis hij gaat’, aldus Van Holst.(Bron: Persbericht de Amersfoortse)