Azivo en Witte Kruis schenken AED aan zorgtaxi

Azivo ZorgverzekeraarDe Hartstichting start binnenkort met een grote landelijke actie ter promotie van de AED (Automatische Externe Defibrillator). Aan de hand van deze campagne moet het grote publiek bekend worden met een dergelijk apparaat. In Nederland overlijden jaarlijks bijna 15000 personen ten gevolge van een plotselinge dood. Deze dood is dan meestal het gevolg van een zogenoemd chaotisch ritme van de hartspier.

Deze verstoring van het ritme kan door middel van defibrillatie aangepakt worden. Vooruitlopend op deze landelijke campagne komen Witte Kruis en zorgverzekeraar Azivo met het nieuws dat zij een groot aantal AED’s gaan aanschaffen. Deze AED apparaten worden geschonken aan de Haagse rolstoelbussen, zorgtaxi en hulp ambulances.

Door een dergelijke apparaat in de wagen te hebben worden de bestuurders in staat gesteld om snel hulp te kunnen bieden. En bij het verstrekken van deze hulp gaat het niet alleen om de passagiers die vervoerd worden. Door ruchtbaarheid te geven aan de aanwezigheid van een AED in het voertuig, kunnen ook de burgers een beroep doen op de dienst.

Lees meer over de Azivo zorgverzekering.

Bewaren