Apothekers eisen hogere vergoeding Achmea

Achmea ZorgverzekeringBegin deze week het nieuws dat twintig apothekers een rechtszaak aanspannen tegen Zorgverzekeraar Achmea. Via de rechter willen ze de zorgverzekeraar dwingen om voortaan hogere vergoedingen te geven voor de geneesmiddelen. Het bericht dat in de Volkskrant is gepubliceerd is breed opgepakt door andere media. Volgens de krant is dit een unieke stap. Het is de eerste keer dat zorgverleners een geschil met een zorgverzekeraar proberen op te lossen met tussenkomst van een rechter.

De apothekers willen bij de rechter toetsen of Zorgverzekeraar Achmea contractbreuk pleegt door eerdere afspraken niet na te komen. Het gaat hierbij om afspraken over het vergoeden van geneesmiddelen. De verzekeraar hanteert namelijk een bedrag dat zij redelijk acht voor het verstrekte medicijn. Achmea kijkt dan niet of deze vergoeding voldoende is voor de desbetreffende apotheker. Volgens de apothekers is steeds vaker het geval dat de vergoeding onvoldoende is.

Apothekers willen aandacht vestigen op eenzijdige tarieven

Belangrijk doel van deze gang naar de rechter is volgens de Volkskrant om aandacht te vestigen op een grotere kwestie. Het gaat hierbij om de vraag of het maatschappelijk wenselijk is dat slechts een beperkt aantal zorgverzekeraars eenzijdig de tarieven voor de gezondheidszorg bepalen. De Tweede Kamer moet hierover nog een uitspraak doen. Maar in een reactie van de Minister van Volksgezondheid weten de verzekeraars zich gesteund. De Minister geeft aan dat het de zorgverzekeraars opdracht heeft gegeven om de kosten te drukken. Soms moeten de verzekeraars zich dan opstellen als boeman.

In de berichtgeving lezen we verder dat ook de branchevereniging van bij alle Nederlandse zorgaanbieders aangeeft dat de macht van zorgverzekeraars groot is. Zorgverleners en dus ook de apothekers hebben vaak geen andere keuze om akkoord te gaan met de contracten die de verzekeraars hun aanbieden. De Volkskrant geeft aan dat zorgverzekeraar Achmea in Amsterdam 75 procent van de markt in handen heeft. Dus een zeer dominante speler.

Ben benieuwd wat de gang naar de rechter zal opleveren. Een lastig onderwerp.