Agis Zorgverzekeringen verwacht meer switchen

Agis ZorgverzekeringGisteren een presentatie bijgewoond van Agis Zorgverzekeringen. Een verhaal over de eindejaars campagne van het voorgaande jaar. Hierbij werden nadere details gegeven over de groei van de zorg
portefeuille van afgelopen jaar. Agis ziet dat steeds meer verzekeringen online worden afgesloten. Ongeveer 75 procent van de aanmeldingen voor de zorgverzekering komen online binnen. Dit geeft maar eens aan hoe belangrijk het internet is voor de verzekeraar. Trots is de verzekeraar ook op het hoge percentage aanmeldingen dat direct online verwerkt kan worden zonder tussenkomst van een acceptant. Ook hier scoort de verzekeraar maar liefst 75%. Daardoor krijgt de klant direct een terugkoppeling bij het afsluiten van de verzekering. Transparant en een snelle dienstverlening.

Agis gaf ook wat meer details ten aanzien van de toename van verzekerden dat op het einde van het jaar wisselt van zorgverzekering. Aangemoedigd door de verschillende acties rondom de nieuwe zorgverzekering neemt het percentage verzekerden dat wisselt ieder jaar toe. Voor het komende jaar wordt opnieuw een stijging verwacht en kan het switch percentage volgens Agis wel eens op 7% uitkomen. De zorgverzekeraars zullen ook eind dit jaar weer veel reclame maken om de consument te verleiden. Afgelopen jaren zijn de consumenten tot oversluiten aangespoord door een net iets lagere premie maar ook vooral bij het geven van gratis cadeaus bij de zorgverzekering. Dit blijkt een beproefd middel te zijn bij het over de streep trekken van de consument die twijfelt. Toch wel verassend om te horen dat het nog steeds werkt om in te zetten op prijs en cadeaus. Dit staat toch wel ver af van het inhoudelijke product. Net nu er zoveel ophef is over de stijgende kosten en vooral de kwaliteit van de zorg. Weet de consument wel goed waarvoor gekozen wordt. Vallen de kosten voor de zorg achteraf niet veel hoger uit dan verwacht en is de verzekerde met een lagere premie toch veel duurder uit. De zorgverzekering wordt door de verzekeraars misschien wel veel te gemakkelijk voorgespiegeld. Lager premie en een gratis cadeau. En het werkt ook nog gezien de verwachtingen rondom het percentage switchers.