Agis wint prijs voor klant viedenlijkheid

Agis Zorgverzekering“De LPGGz-Ster voor de cliëntvriendelijkste zorgverzekeraar gaat naar……Agis!” Dat maakte Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, gisteren bekend. “Juist nu is het belangrijk dat het budget voor de GGz zo doelmatig mogelijk wordt gebruikt. Dat kan alleen als er goed naar cliënten geluisterd wordt. De zorgverzekeraars die dat serieus aanpakken zijn prima bezig’”, aldus Marjan ter Avest.
Anouk Mateijsen, accountmanager zorginkoop ggz nam de prijs namens Agis in ontvangst. “Agis voelt zich gids en vertegenwoordiger van de klant. Dat kun je alleen waarmaken door ook daadwerkelijk met de klant in gesprek te gaan en te luisteren naar wat zij belangrijk vinden in de zorg. Met de ontvangst van de LPGGz-Ster is er erkenning voor het feit dat de cliënt en familie zich door Agis gehoord voelt. Het is een stimulans om dit verder door te zetten.”
Agis ontvangt de ster omdat zij zich in 2010 heeft ingezet om zicht te krijgen op de behoeften en wensen van cliënten. Deze zijn vervolgens vertaald in zorginkoopcriteria, op basis waarvan de afspraken met zorgaanbieders worden gemaakt. Herstelondersteunende zorg, inzet van ervaringsdeskundigheid, het betrekken van familie bij de zorg, lotgenotencontact en de onafhankelijke crisiskaart zijn in dit verband belangrijke thema’s voor cliënten.
Agis heeft de inbreng vanuit het clienten-/familieperspectief in alle fasen van het zorginkooptraject serieus genomen, faciliteerde bijeenkomsten en maakte de totstandkoming van regionale expertteams mogelijk”, aldus de LPGGz. Ook zijn zij zeer te spreken over de communicatie tussen Agis en de cliënten-/familievertegenwoordigers, deze is “open en helder”.
Het LPGGz is de koepel van, voor en door 19 cliënten- en familieorganisaties in de GGz. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij bijna een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de GGz. De organisatie gaat de komende jaren nauwlettend de prestaties beoordelen van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en Wmo-loketten van gemeenten. De besten ontvangen een LPGGz-Ster. (Bron: Persbericht Agis)