Agis heeft zorginkoop als beste op orde

Agis ZorgverzekeringVandaag komt Agis met het nieuws dat zij de zorginkoop als beste op de rit heeft staan. Dit is de conclusie van de consumentenbond in haar onderzoek naar de kwaliteit van de zorginkoop door de diverse zorgverzekeraars. Agis zorgverzekeraars geeft aan erg trots te zijn op deze conclusie van de Consumenten Bond. Samen met haar zorgverleners maar ook haar klanten is Agis continue bezig om te kijken naar mogelijkheden om de zorginkoop te verbeteren. Een belangrijk onderdeel hierbij is de transparantie over de kwaliteit. Bij de beoordeling van de kwaliteit van geleverde zorg spelen de verzekerden en de patiëntenverenigingen een grote rol. Aan de hand van deze evaluaties zal Agis de kwaliteitsafspraken met zorgverleners zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen bijstellen. Natuurlijk alleen indien dit nog is. Omdat Agis het belangrijk vindt dat verzekerden kunnen zien wat de ervaringen zijn van andere patiënten, heeft Agis besloten deze uitkomsten op haar website (www.agisweb.nl) te publiceren. Deze informatie kan relevant zijn voor de verzekerde als deze voor de keuze wordt gesteld voor een zorgaanbieder. Dat de evaluaties de inkoop van zorg kunnen beïnvloeden bleek al eerder dit jaar. Agis introduceerde in oktober al haar nieuwe inkoopbeleid voor fysiotherapeuten. Agis Zorgverzekeringen biedt in 2009 fysiotherapeuten die kwalitatief betere zorg geven, een beloning. Hiermee verbetert Agis de zorg voor de klant. Het onderzoek van de Consumentenbond is uitgevoerd in opdracht van ANBO (vereniging voor 50-plussers) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).