Agis: FC Kicks United groot succes

Agis ZorgverzekeringFors minder uitval onder jongeren tijdens therapie voor problematisch alcohol- en drugsgebruik De inzet van profvoetballers als rolmodel tijdens de behandeling van jongeren met problematische drank- en drugsgebruik is een groot succes. Uit het vandaag gepresenteerde onderzoek van het Julius Centrum UMC, dat zij in opdracht van de Utrechtse instelling voor verslavingszorg Centrum Maliebaan uitvoerde, blijkt dat een behandeling met inzet van zo’n rolmodel zorgt voor 83% minder uitval!
De afgelopen twee jaar heeft Centrum Maliebaan in samenwerking met FC4You (de stichting waarin FC Utrecht haar maatschappelijke activiteiten bundelt) het project FC Kicks United uitgevoerd. Voor het project zijn jongeren die een leefstijlbehandeling volgen voor hun problematisch middelengebruik als onderdeel van de behandeling in gesprek gegaan met topspelers van FC Utrecht.
De jongeren spraken in Stadion Galgenwaard met Dries Mertens, Jan Wuytens, Mark van der Maarel en Alje Schut over het bevorderen van een gezonde leefstijl, de rol van vrienden in hun leven en het bereiken van persoonlijke doelen. Na het volgen van de behandeling werden de jongeren beloond met het bijwonen van een thuiswedstrijd van FC Utrecht vanuit een skybox.
Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van rolmodellen en belonen een groot effect heeft op de uitval tijdens de behandeling. Daarnaast is de hulpverlening aan hen ook effectiever. Zo behaalden de deelnemers van het FC Kicks United project meer behandeldoelen dan de jongeren die de reguliere behandeling volgde.
Wegens het overweldigende succes en de prettige ervaringen van zowel de jongeren als de spelers van FC Utrecht zal deze vorm van behandelingen ook het volgende seizoen weer worden aangeboden. FC Kicks United wordt ondersteund door Agis Zorgverzekeringen vanuit Utrecht Gezond!, een samenwerking tussen de gemeente Utrecht en Agis met als doel te werken aan een betere gezondheid van Utrechtse inwoners en het betaalbaar houden van de zorg. Het Julius Centrum is een centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. (Bron: Persbericht Agis Zorgverzekeringen)