Agis en de Gemeente Utrecht gaan voor een gezond Utrecht

logo Agis ZorgverzekeringDe gemeente Utrecht en Agis Zorgverzekeringen hebben de handen ineengeslagen en gaan samen werken aan een gezond Utrecht. De doelstelling is om in periode tot 2013 aantoonbaar de gezondheid van de inwoners van Utrecht te hebben verbetert. Hiertoe hebben beide partijen op 8 oktober een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het gaat hier om een wijkgerichte gezondheids aanpak. De eerst wijk die hiervan kan gaan profiteren is Overvecht. In deze wijk zijn veel inwoners gehuisvest die kampen met gezondheids problemen. Voor de wijk is een plan opgesteld waarbij de inwoners wordt aangeleerd om op eigen kracht de gezondheid te verbeteren. Hiertoe zal intensief worden samengewerkt op het gebied van welzijn en eerstelijnszorg. Maar er is ook veel aandacht voor preventie. Zoals aangegeven is Overvecht de eerst wijk waar wordt gestart met deze aanpak, de Gezonde wijk. De ervaringen die in Overvecht worden opgedaan zullen worden verwerkt in de programma’s voor de andere Utrechtse wijken. Agis Zorgverzekeringen en de Gemeente hebben aangegeven informatie uit te wisselen waarmee het aanbod van de zorg optimaal kan worden afgestemd op de behoefte.