Agis Achmea komt met reactie op beleid Zorgverzekeraar CZ

Agis Zorgverzekering
Vorig jaar besloot Zorgverzekeraar CZ om ziekenhuizen uit te sluiten voor een vergoeding van borstkanker behandeling. Een paar ziekenhuizen werden op een zogenoemde zwarte lijst geplaatst. Dit omdat ze volgens CZ niet de gewenste kwaliteit van zorg konden leveren voor dit ziektebeeld Dit maakte veel los in de markt. Ziekenhuizen namen zelfs juridische stappen om deze beslissing ongedaan te maken. Ook dit jaar heeft CZ bekend gemaakt welke ziekenhuizen op deze lijst komen te staan. Dit keer wat minder ophef in de markt. Wel heeft Achmea een reactie op het beleid van CZ ten aanzien van de kwaliteitsnormen. Deze reactie is bijvoorbeeld te lezen op de website van Agis Zorgverzekeringen. Net zoals CZ heeft ook Achmea kwaliteit als speerpunt benoemd. Maar de verzekeraar wil wel duidelijk maken dat het wel voor een andere aanpak heeft gekozen. Achmea wil duidelijk aangeven dat het kiest voor een samenwerking met de beroepsgroep om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Volgens het bericht blijkt dat Achmea vorig jaar de beroepsgroepen heeft opgeroepen om landelijk gedragen kwaliteitsnormen in te stellen. Veel beroepsgroepen hebben al kwaliteitsnormen opgesteld. Zo ook voor de operatie s bij borstkanker. Nu worden ook gesprekken gevoerd met de Nederlandse Ziekenhuizen ten aanzien van de opgestelde normen. De gesprekken zitten in een afrondende fase. Uitgangspunt bij de normen is dat de ziekenhuizen hieraan voldoen of stoppen met de behandeling. Zodra de uitkomsten van deze gesprekken bekend zijn zal Achmea deze publiceren. Dit moet de patienten en klanten van Zilveren Kruis en Agis Zorgverzekeringen duidelijkheid geven. Zie voor meer details de site van Agis Zorgverzekeringen.

Reacties gesloten