Lodewijk Asscher – afschaffen eigen risico zorgverzekering?

afschaffen eigen risico zorgverzekeringGisteren werd Lodewijk Asscher gekozen als de nieuwe lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Na de bekendmaking van de uitslag van de verkiezing was er een toespraak van Lodewijk Asscher. In deze speech sprak hij zijn dank uit voor het gekregen vertrouwen van de partij. Afschaffen eigen risico zorgverzekering belangrijk thema verkiezingen?

In deze speech ging Lodewijk ook in op de inhoud van de nieuwe koers die hij met de partij wil gaan varen. Hierbij wil hij streven naar een fatsoenlijke samenleving. Streng maar ook liefdevol.

Eigen Risico een straf op ziekte

In zijn overwinning speech ging Lodewijk Asscher ook in op de zorg. Iedereen heeft recht op goede zorg. Met het recht op een beschaafde behandeling. Het belang van de patiënt moet weer voorop worden gesteld. Daarbij zal de kunstmatige concurrentie tussen specialisten moeten stoppen.

Vervolgens kwam het eigen risico aan bod. Asscher noemt dit eigen risico “een straf op ziekte”. Onder aanvoering van de nieuwe leider wil de Partij van de Arbeid het eigen risico gaan afschaffen.

Hoe systeem van Eigen Risico veranderen

Ben benieuwd of de PVDA dit eigen risico een belangrijk onderwerp zal laten zijn in de nieuwe verkiezingscampagne. Hoe zal de partij het huidige stelsel van eigen risico willen veranderen.

Bij het eigen risico hebben we nu een wettelijk verplicht deel en een vrijwillig deel. In de afgelopen jaren is het wettelijk verplichte deel gestegen naar 385 euro per jaar.

Wanneer je het kan betalen en verwacht weinig gebruik te gaan maken van zorg kun je ervoor kiezen om dit bedrag met 500 euro te verhogen. Door een keuze voor een maximaal eigen risico kan de premie van de zorgverzekering tot wel 20 euro per maand lager uitvallen.

Op dit stelsel is de afgelopen jaren al veel kritiek geweest. Zo zou het stelsel de mensen die het financieel al goed hebben bevoordelen.

Ook is er veel aandacht voor verzekerden die de huidige zorgverzekering en het eigen risico niet meer kunnen betalen.

Asscher geeft in zijn speech aan te streven naar een nieuwe samenleving. Waarin kansen gelijk verdeeld worden en hard werken beloond mag worden.

Impact afschaffen Eigen Risico op premie zorgverzekering

Ben erg benieuwd hoe de PVDA de plannen voor het afschaffen van het eigen risico zal vormgeven. En of dit een belangrijk onderwerp zal zijn in de verkiezingscampagne. Het is natuurlijk wel een onderwerp dat iedereen aangaat. En in het begin van het nieuwe jaar nog erg actueel is nadat we allemaal de nieuwe zorgverzekering hebben gekozen.

We gaan het volgen.