Achmea zet in op concentratie complexe behandelingen kanker

Zilveren Kruis AchmeaVoor slokdarmkanker geldt sinds jaren een door de medisch specialisten zelf opgelegde minimum volumenorm van tien operaties per ziekenhuis per jaar.
‘Wij juichen het toe dat de beroepsgroepen zelf afspreken aan welke normen hun behandelingen moeten voldoen,’ aldus Roelof Konterman, voorzitter directie Achmea Zorg. ‘Het is in het belang van de patiënt dat complexe behandelingen worden verricht door ervaren teams. Wij achten het noodzakelijk dat er ook voor andere kankersoorten spoedig normen worden vastgesteld. Zodra deze er zijn zullen wij ons er als zorgverzekeraar aan houden en het vertalen in ons inkoopbeleid.’ 
De behandeling van kanker in Nederland is over het algemeen van een hoog niveau. Toch bestaan er kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen. Het rapport van de Signaleringscommissie van KWF Kankerbestrijding (Kwaliteit van Kankerzorg in Nederland) bevestigt dit beeld. Sommige chirurgische ingrepen bij kanker zijn zeer complex. Concentratie van dergelijke ingrepen is daarom noodzakelijk om de kwaliteit van uitkomsten op peil te houden.
 ‘Wij kunnen er niet omheen dat volumenormen naast infrastructuur, registratie van uitkomsten en specialisatiegraad erg belangrijk zijn voor de kwaliteit van complexe behandelingen. De hiermee gepaard gaande concentratie van zorg moet door ons geborgd worden,’ vult Marjolein Verstappen, Raad van Bestuur van Agis Zorgverzekeringen aan.
De zorgverzekeraars van Achmea, waaronder Zilveren Kruis Achmea en Agis Zorgverzekeringen, zullen het aantal operaties bij slokdarmkanker jaarlijks blijven monitoren.  
 ‘Wij gaan ons beleid ook afstemmen met de branche via Zorgverzekeraars Nederland. Als alle zorgverzekeraars zich aan de bestaande normen houden, zal de kwaliteit van de kankerzorg ook echt toenemen.’ (Bron: persbericht ZilverenKruis)