Achmea: Themabijeenkomst Solidariteit in de Zorg

Achmea zorgverzekeringVereniging Achmea organiseert dinsdag 22 maart in Oegstgeest een themabijeenkomst over Solidariteit in de Zorg. In ‘Corpus, reis door de mens’ brengt Vereniging Achmea aansprekende personen uit de gezondheidszorg bijeen om in discussie te gaan met klanten van de Achmeamerken.
In het panel hebben onder andere vertegenwoordigers van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zitting. Namens de zorgaanbieders nemen een ziekenhuisdirecteur en een cardioloog deel aan de discussie. Als ervaringsdeskundige praat Bas van de Goor, oud-topvolleyballer en diabetespatiënt mee. Namens Achmea is Roelof Konterman, divisievoorzitter Zorg aanwezig.
Het thema dat wordt besproken, concentreert zich rondom de vraag of solidariteit op dit moment nog wel de belangrijkste waarde is in ons denken over gezondheid en
gezondheidszorg. Wie weet nog dat onze zorgverzekering is gebaseerd op solidariteit? Door onze premie te voldoen betalen we mee aan de zorgkosten van diegenene die ziek worden. Zijn we daarmee ook verplicht om onszelf gezond te houden? En heeft ons zorgstelsel de juiste prikkels in zich om artsen en verzekeraars te motiveren zich meer te richten op kwaliteit van leven en minder op acute zorgverlening?
Visies
Volgens Marcel Grossfeld, cardioloog in ziekenhuis Bernhoven in Veghel, moet het stelsel drastisch op de schop. Maar hij waarschuwt dat als de overheid en verzekeraars de regie krijgen, onze zorg een variant wordt op de Engelse National Health Service, oftewel géén service en enorme wachttijden. Efficiency is nodig maar zorg is niet een product zoals in een worstenfabriek.
Bas van de Goor, voormalig topvolleyballer maar ook diabetespatiënt, weet hoe belangrijk preventieve zorg is. Mits aanbieders van zorg de patiënt echt centraal stellen en hun gezamenlijke zorg onderling goed afstemmen, zijn diabetespatiënten tot grote prestaties in staat. Zie de website van zijn foundation: www.bvdgf.org
Petra Schout, beleidsmedewerker bij de NPCF, vindt het belangrijk dat we solidair blijven en een breed basispakket behouden voor iedereen. Het klopt dat gezonde jongeren moeten betalen voor zieke ouderen, maar die jongeren worden op termijn ook oud. Op dat moment willen zij ook kunnen rekenen op de solidariteit van de jongere generatie.
Daar is Pieter Vos, secretaris bij het RVZ, het niet mee eens. De huidige solidariteit in de zorg legt een te zware wissel op onze samenleving en is niet meer op te brengen. Bovendien moet het maar eens afgelopen zijn met de disbalans waarbij patiënten erg veel rechten maar slechts weinig plichten kennen. Het wordt tijd dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag en zijn gezondheid.
Discussie
Vorige week werd op de Vereniging Achmea Community al flink gediscussieerd over eigen verantwoordelijkheid en solidariteit (facebook.com/verenigingachmea). De meningen liepen hier redelijk uiteen, maar het overheersende beeld was dat men bereid is om samen de kosten te blijven dragen, ook van zieken met een ongezonde levensstijl. De meest genoemde reden hiervoor is dat men vindt, dat de grens tussen gezond en ongezond leven nauwelijks te trekken is. (Bron: persbericht Achmea)