Achmea OZF komt met premie basisverzekering 2010

Logo OZF Achmea verzekeringenZorgverzekeraar OZF Achmea heeft vandaag in navolging op DSW haar premie voor de nieuwe basisverzekering bekend gemaakt. Bij de nieuwe premie stelling voor het premie jaar 2010 wordt een premieverhoging doorgevoerd. OZF Achmea heeft namelijk de nieuwe nominale premie voor de basisverzekering vastgesteld op 97,95 euro per maand. En met een jaarpremie van 1173 euro per jaar. De verzekeraar geeft op haar website aan dat deze jaarpremie geldt voor de zogenoemde combinatiepolis. Voor het huidige verzekeringsjaar hanteert de zorgverzekeraar een maandpremie van 93,25 en een jaarpremie van 1119 euro per jaar. De verhoging in de premie is dus beperkt gehouden tot 4,50 euro per maand. Als belangrijkste reden voor deze verhoging wordt de stijging van de kosten in de zorg aangevoerd. Dit als gevolg van een toenemende vergrijzing en de technologische ontwikkelingen. OZF Achmea geeft aan dat de organisatie er goed voorstaat. Ook al heeft de Nederlandse Bank laatst de solvabiliteits criteria verhoogd, de verzekeraar voldoet ook aan deze nieuwe normen. Achmea voert in de markt een groot aantal verschillende zorgverzekeringen. Gelet om de omvang van de overige zorg labels van Achmea is voor deze verzekerings labels meer tijd nodig om met een nieuwe premie te komen. De nieuwe zorgpremies van 2010 van Groene Land, Zilveren Kruis, FBTO en Avero zullen dan ook nog volgen in de loop van het jaar. Zie verder de site van OZF