Achmea financiert registratie uitkomsten van kankerzorg

Zilveren Kruis Achmea“Kwaliteitsinformatie moet een vast onderdeel zijn van de zorg” De Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) maakt vandaag haar jaarrapportage 2010 bekend. De DSCA registreert de resultaten van de chirurgische kankerbehandelingen in Nederland. Achmea heeft de DSCA financieel ondersteund om dit mogelijk te maken. Achmea pleit voor structurele financiering voor de toekomst. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop: “Iedereen wordt er beter van.” De Stichting is twee jaar geleden begonnen met het vastleggen van resultaten van darmkankerbehandelingen in ons land. De registratie werd begin dit jaar uitgebreid met borstkanker, maag- en slokdarmkankerbehandelingen. Later dit jaar sluit ook de beroepsgroep van longkankerchirurgen zich aan.
Na twee jaar leggen medici dan ruim 70% van alle kankerbehandelingen in Nederland gedetailleerd vast.

Gerrits: “Zorgverleners hebben begin 2011 voor een negental operaties kwaliteitsnormen vastgesteld. Bijvoorbeeld over het minimale aantal operaties per jaar en andere voorwaarden waar zij aan moeten voldoen om een operatie uit te voeren. Een prima initiatief om de zorg continu te verbeteren.” Uiteindelijk wil de verzekeraar dat gekeken wordt naar de uitkomsten van de zorg. Wat heeft de behandeling opgeleverd voor de patiënt?
Betrouwbaar  “Verzekeraars hebben de verplichting om kwalitatief goede zorg in te kopen,” legt Olivier Gerrits uit. “Het DSCA-systeem biedt medisch inhoudelijke informatie: je ziet uiteindelijk wat het resultaat van de zorg is geweest in elk ziekenhuis. De informatie wordt door artsen zelf geregistreerd en is daardoor snel beschikbaar. Chirurgen kunnen dus meteen aan de slag met verbeteringen. Dit in tegenstelling tot uitslagen van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) waarop zij soms wel twee jaar moeten wachten.”
Het registratiesysteem van de DSCA leidt tot kwaliteitsverbetering van de zorg. “Dat is prachtig voor de patiënt. Daarbij leidt het ook tot kosteneffectiviteit, zo blijkt uit ervaringen met kwaliteitsregistratie in het buitenland. Hoe beter de zorg, hoe minder kostbare complicaties optreden,” aldus Olivier Gerrits. Achmea is nu medefinancier van het DSCA-systeem. “Dit doen we omdat we uiteindelijk naar kwaliteitsnormen willen die iets zeggen over de uitkomsten van de zorg en niet alleen over het aantal behandelingen. Maar iedereen heeft voordeel van het systeem, dus is het van groot belang dat hier structurele financiering voor komt.”
Achmea vindt dat kwaliteitsregistratie niet alleen een fundamenteel onderdeel moet zijn bij de behandeling van kanker, maar uiteindelijk ook bij andere behandelingen. ‘In de toekomst moet kwaliteitsregistratie een vast onderdeel zijn van de zorg. Het is mooi dat Achmea daar als eerste verzekeraar een grote bijdrage aan levert.’ (Bron: Persbericht Achmea Zilveren Kruis)