Achmea bundelt zorgactiviteiten in één divisie

Achmea zorgverzekeringAchmea heeft een nieuwe zorgdivisie: de divisie Zorg & Gezondheid. Deze nieuwe divisie, met een nieuwe naam, is een logische voortzetting van de fusie van Agis Zorgverzekeringen en Eureko/Achmea in 2007.
Door de fusie ontstonden twee divisies op het gebied van zorg: de divisie Zorg en de divisie Agis Zorgverzekeringen. Deze bundelen nu hun krachten binnen één divisie om hun ambitie in de zorg waar te maken: het samen met zorgverleners verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en de zorg betaalbaar houden op de langere termijn.
Directie Roelof Konterman is door de Raad van Bestuur van Achmea benoemd tot voorzitter divisie Zorg & Gezondheid. Marjolein Verstappen is benoemd tot directeur Zorginkoop en is tevens vice-voorzitter van de divisie.
Achmea en haar merken De divisie Zorg & Gezondheid verzekert via haar zorgmerken, Zilveren Kruis Achmea, Agis, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea, Pro Life, DVZ Zorgverzekeringen, OZF of TakeCareNow! 4,8 miljoen verzekerden. Voor klanten verandert er niets.
Genoemde benoemingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders. (Bron: Persbericht Achmea)