Aantal zorg verzekerden bij Menzis neemt af

Menzis zorgverzekeringenNet als collega zorgverzekeraars komt ook Menzis deze maand met informatie ten aanzien van het aantal zorgverzekerden. Menzis betreurt het verlies van verzekerden erg maar is met een totaal van 2.1 miljoen verzekerden nog steeds een hele grote onder de aanbieders van zorgverzekeringen. Naast dit kleine verlies heeft de verzekeraar ook reden voor optimisme. Want onder de totale paraplu vallen namelijk ook de merken Azivo en AnderZorg. Het Haagse Azivo dat sinds vorig jaar tot de Menzis groep behoort heeft een hele kleine stijging doorgemaakt. Dit betreft een groei van honderden extra verzekerden. Maar de internetverzekeraar AnderZorg, ook onderdeel van Menzis, maakt een onstuimige groei door. Deze internetverzekeraar heeft circa 93.000 verzekerden aan haar gebonden. Hiermee speelde de verzekeraar dus goed in op het bieden van meer flexibiliteit via het internet. Dit zijn mooie resultaten in de turbulente zorgverzekerings markt. Op 6 maart geeft de verzekeraar op haar website aan dat Menzis in totaal 2.046.000 klanten heeft, waarvan Anderzorg er 93.000 en Azivo er 120.000 voor hun rekening nemen. Zie verder www.menzis.nl